Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia:

Dyplomy mistrza kominiarskiego:Dyplomy czeladnika kominiarskiego:¦wiadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI:

Pomiary instalacji gazowej - Dozór i Eksploatacja:Pomiary wentylacji mechanicznej powyżej 50Kw - Dozór i Eksploatacja:

© 2008 Projekt i wykonanie - Wise Software Bartosz Kitowski.

Konserwacja Michal Pawlak