Zastosowanie nowoczesnych (niskotemperaturowych) kotłów grzewczych na gaz czy olej wymaga dostosowania istniejących przewodów kominowych do nowych warunków pracy. Ograniczenie strat ciepła i zwiększenie sprawności kotłów daje w efekcie mniejszą ilość spalin o znacznie niższej temperaturze i większej wilgotności. W tej sytuacji próba korzystania z istniejącego komina ceglanego lub ceramicznego bez modernizacji powoduje poprzez destrukcyjne oddziaływanie spalin mokrych jego uszkodzenie.

Obliczenie właściwego przekroju komina zapewnia odpowiednią pracę urządzenia grzewczego oraz prawidłowy ciąg kominowy. Ważne jest także aby komin na całej swojej długości był całkowicie odporny na mogący pojawić się agresywny kondensat.

Opis systemu

Materiał - najczęściej spotykanym materiałem z którego wykonane są wkłady i kominy kwasoodporne to stal stopowa - kwasoodporna całkowicie odporna na agresywne działanie kondensatu o symbolach: 1.4404 lub 1.4571

Grubość ścianek - standardowa gaz, olej 0,6 mm, dla urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym 0,8 - 1,0 mm

Zalety - Mała grubość ścianki umożliwia montaż w wąskich przewodach kominowych, w przypadku krzywych kominów zastosowanie mają giętkie wkłady typu flex stal nr 1.4436

Cienkościenne rury stalowe bardzo szybko nagrzewają się, dzięki małej pojemności cieplnej powodują skrócenie do minimum czas rozruchu w którym może powstać kondensat. Po wygaszeniu paleniska komin szybko stygnie ograniczając wychłodzenie urządzenia. W ten sposób oszczędzając paliwo odciążamy środowisko. Montaż wkładu kominowego odbywa się poprzez wpuszczenie go na linie od góry do przewodu kominowego oraz rozkucia komina na małej długości w pomieszczeniu z kotłem celem osadzenia dolnych elementów systemu: wyczystka, drzwiczki, miska na kondensat.

W przypadku kominów prostokątnych w których brak możliwości zamontowania wkładu okrągłego można zastosować wkład o przekroju owalnym.

Uwaga - stale kwasoodporne nie są odporne na działanie związków chloru i fluoru np. freonów. Nie powinno się ich stosować m. in. w pralniach chemicznych i zakładach fryzjerskich.

Dwuścienne systemy kominowe - termoizolowane nadają się do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym oraz w budownictwie przemysłowym. Kominy dwuścienne mają zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Mogą obsługiwać instalacje przemysłowe, wentylacyjne, kotły na paliwa gazowe, olejowe i stałe, podgrzewacze powietrza, suszarnie, piece piekarskie, piece kaflowe, kominki i instalacje odprowadzające spaliny. Tam gdzie nie ma np. wolnych kanałów kominowych można zastosować taki właśnie system kominowy.

Zalety - Całkowite zabezpieczenie przeciw korozji dzięki zastosowaniu odpowiednich stali szlachetnych, łatwy i szybki montaż oraz natychmiastowa gotowość do pracy, dopuszczone do wszystkich możliwych palenisk (olejowych, gazowych, na paliwa stałe), system kominowy bez mostków termicznych, możliwość lakierowania we wszystkich kolorach palety RAL.

Zajmujemy się również montażem - modernizacją przewodów kominowych obsługujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe (wkłady i kasety kominkowe). W przypadku występowania nieszczelności w przewodach kominowych - dymowych obsługujących w/w urządzenia grzewcze powstałych na skutek niefachowej budowy, nieprawidłowej eksploatacji, użycia nieodpowiednich paliw czy w następstwie pożarów sadzy zastosowanie mają wkłady kominowe żaroodporne. Dotyczy tylko i wyłącznie kominów o dużym przekroju np. 25/25 cm, przy małych przekrojach wg naszych doświadczeń o wiele lepszym rozwiązaniem jest stosowanie masy SKD.


SYSTEM JEDNO¦CIENNY Z BLACHY KWASOODPORNEJ

System jednościenny z blachy kwasoodpornej służy do zmniejszenia przekrojów kominów i dopasowania ich do nowoczesnych niskotemperaturowych palenisk olejowych i gazowych. System składa się z gładko ściennych rur i części formowanych z wysokostopowej austenicznej stali szlachetnej, stal 1,4404 odpornej przeciw korozji międzykrystalicznej. Wszystkie elementy są spawane plazmowo spawem wzdłużnym. Cienkościenne rury wsadowe dzięki szybkiemu nagrzewaniu się gwarantują dużą rozciągliwość, przez co w fazie rozruchu palenisk unika się tworzenia skroplin. Straty ciepła na skutek chłodzenia ¼ródła ciepła przy włączeniu paleniska minimalizowane są przez szybkie stygnięcie. Powoduje to zaoszczędzenie paliwa, a także obniża niekorzystny wpływ paleniska na środowisko.

SYSTEM JEDNO¦CIENNY Z BLACHY ¯AROODPORNEJ

System jednościenny z blachy żaroodpornej służy do odprowadzenia spalin z palenisk opalanych paliwami stałymi. System składa się z gładko ściennych rur i części formowanych z wysokostopowej austenicznej stali szlachetnej, stal 1.4828 o grubości 1mm odpornej przeciw korozji międzykrystalicznej. Wszystkie elementy są spawane plazmowo spawem wzdłużnym. Cienkościenne rury wsadowe dzięki szybkiemu nagrzewaniu się gwarantuje dużą rozciągliwość, przez co w fazie rozruchu palenisk unika się tworzenia skroplin. Straty ciepła na skutek chłodzenia ¼ródła ciepła przy włączeniu paleniska minimalizowane są przez szybkie stygnięcie . Powoduje to zaoszczędzenie paliwa, a także obniża niekorzystny wpływ paleniska na środowisko.
SYSTEM DWU¦CIENNY Z BLACHY KWASOODPORNEJ

System dwuścienny z blachy kwasoodpornej składa się z wysokowęglowej stali szlachetnej z mineralną izolacja cieplną. Zastosowana jakość materiałowa powłoki wewnętrznej (materiał DIN 1.4404) i zewnętrznej (materiał 1.4301) gwarantuje długą trwałość. Mineralna izolacja cieplna ( grubość izolacji 30mm-50mm). System ten nadaje się więc do następujących obszarów zastosowania:
• Budownictwo mieszkaniowe
• Budownictwo przemysłowe
• Wewnątrz i na zewnątrz budowane instalacje
• Wolnostojące instalacje kominowe
• Instalacje przemysłowe
• Instalacje wentylacyjne
• Instalacje odprowadzające spaliny

SYSTEM DWU¦CIENNY Z BLACHY ¯AROODPORNEJ

System dwuścienny z blachy żaroodpornej składa się z wysokowęglowej stali szlachetnej z wielowarstwową izolacją cieplną o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę do 1100 0 C . Zastosowana jakość materiałowa powłoki wewnętrznej (materiał DIN 1.4828) i zewnętrznej (materiał 1.4301) gwarantuje długą trwałość. Mineralna izolacja cieplna ( grubość izolacji 70 mm). System ten posiada 60 - cio minutową próbę na pożar sadzy System ten nadaje się więc do następujących obszarów zastosowania:
• Budownictwo mieszkaniowe
• Budownictwo przemysłowe
• Wewnątrz i na zewnątrz budowane instalacje
• Wolnostojące instalacje kominowe

SYSTEM JEDNO¦CIENNY DLA KOT£ÓW KONDENSACYJNYCH

System kominowy z blachy kwasoodpornej do kotłów kondensacyjnych jest nowoczesnym rozwiązaniem do oprowadzania spalin z palenisk pracujących w mokrym trybie pracy gdy temperatura spalin nie przekracza 200 st. C. Dzięki zastosowaniu uszczelek silikonowych umieszczonych na zewnątrz końcowej bosej części rury uzyskuje się bardzo wysoką gazo i wodoszczelność całego systemu kominowego. Zastosowanie tego typu uszczelnień gwarantuje szczelność systemu nawet przy długich odcinkach poziomych. Wszystkie elementy systemu są wykonane ze stali DIN 1.4404 i spawane plazmowo spawami ciągłymi. Starannie dobrane elementy oraz uszczelki znacznie ułatwiają montaż całego systemu kominowego.SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY

Firma Wobex proponuje nowy system kominowy powietrzno - spalinowy ze stali szlachetnej. Rozwiązanie takie umożliwia podłączenie nawet do ośmiu najnowocześniejszych palenisk gazowych o zamkniętej komorze spalania. System ten zbudowany jest z dwóch współosiowych przewodów, z których wewnętrzny służy do odprowadzenia spalin zewnętrzny zaś do zasysania powietrza do spalania. System zbudowany jest z wysokogatunkowej stali, Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej w gat. DIN 1.4301 natomiast przewód wewnętrzny odprowadzający spaliny ze stali kwasoodpornej w gat. DIN 1.4404 gwarantując dużą trwałość jak również estetykę komina. System powietrzno spalinowy cechuje się wysoko gazo i wodoszczelnością poprzez zastosowanie uszczelek silikonowych. Zasysane powietrze z zewnątrz umożliwia pracę niezależnie od wentylacji pomieszczenia, w którym umieszczono kocioł, co umożliwia zamontowanie paleniska w małych pomieszczeniach nie posiadających własnych kanałów wentylacyjnych.

SYSTEM PRZY£¡CZENIOWY Z BLACHY STALOWEJ 2 MM

Rury i kolana dymowe tego systemu mają zastosowanie przy odprowadzaniu spalin z pieców opalanych paliwami stałymi i z wkładów kominkowych. Wykonane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę spalania. Grubość blachy wynosi 2 mm. Poszczególne elementy łączone są przez włożenie jednego elementu o wymiarze nominalnym w drugi roztłoczony element. Rury łączone są wzdłużnie technologią spawania plazmowego.

RURY FLEX Z TA¦MY ALUMINIOWEJ

Proponujemy elementy instalacji stosowane w nowoczesnych systemach ogrzewania ciepłym powietrzem. Oferujemy Państwu giętkie kanały wentylacyjne o średnicach od 80 do 400 mm wraz z kompletnym zestawem elementów do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w naszym systemie (złączki, trójniki redukcyjne, przepustnice, rozdzielacze i inne). Produkowane przez nas przewody wentylacyjne charakteryzuje możliwość łatwego zginania w dowolnym miejscu pod dowolnym kątem bez zmiany wewnętrznego przekroju.

RURY FLEX Z TA¦MY KWASOODPORNEJ

System FLEX z taśmy kwasoodporne w gat. 1.4404 służy do odprowadzenia spali n z palenisk opalanych gazem i olejem opałowym, oraz modernizacji przewodów wentylacyjnych. Maksymalna temperatura paleniska 250 st. C. Zalety systemu to: Bardzo duża odporność materiału na korozję ze względu na specyficzne technologię produkcji łączenie materiału na zimno. Właściwości elastyczne rury ułatwiają znacznie montaż przewodu bardzo długie odcinki przewodów nawet do 60 mb umożliwiają uniknąć łączenia przewodu.

NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe są elementami kończącymi wylot przewodu kominowego, stosowane przy szczególnych warunkach. Celem stosowania nasad kominowych jest ochrona przed zawiewaniem, ciągiem wstecznym oraz wspomaganie ciągu kominowego, w przypadku gdy jest on niewystarczający. Nasady stosowane są przy przewodach kominowych o działaniu grawitacyjnym, takich jak: spalinowe, dymowe i wentylacyjne.
© 2008 Projekt i wykonanie - Wise Software Bartosz Kitowski.

Konserwacja Michal Pawlak